பசுமை பட்டாசு என்றால் என்ன? / WHAT IS GREEN CRACKERS?

REFERENCE

TAMIL

 

ENGLISH

 

UPSCTAMIL.COM
in
5 நிமிட வாசிப்பு 5 நிமிட எழுத்து பயிற்சி 
ANSWER MODEL
INTRODUCTION 
பசுமை பட்டாசு என்பது என்ன? அதன் வேதிப்பொருட்கள் யாவை.
BODY
1.பசுமை பட்டாசு எந்த நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது(CSIR-NEERI) மற்றும் அதன் இன்றைய தேவை என்ன?.
2.அதனால் ஏற்படும் நன்மைகள்.
3.IMPACT ON ENVIRONMENT பற்றி எழுதவேண்டும்
CONCLUSION 

 

 

குறிப்பு:

 

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.