மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் (MGNREGA) 2005 பற்றி எழுதுக / WRITE About Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act 2005

 • வேலை செய்யும் உரிமை (Right to Work) உத்திரவாதம் அளிக்கும் ஒரு சமூக நடவடிக்கையாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
 • கிராமப்புற இந்தியாவில் ஏழைகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்த உள்ளூர் அரசாங்கம் குறைந்தபட்சம் 100 நாட்கள் ஊதியத்துடன் வேலை வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்.
 
முக்கிய நோக்கங்கள்:

 

 • திறன் சாராத பணியாளர்களுக்கு (Unskilled Labour) வருடத்திற்கு 100 நாட்களுக்கு குறையாத ஊதியத்துடன் கூடிய வேலைவாய்ப்பை வழங்குதல்.
 • கிராமப்புற ஏழைகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல்.
 • கிணறுகள், குளங்கள், சாலைகள் மற்றும் கால்வாய்களின் போன்ற கிராமப்புற உள்கட்டமைப்புகளை உருவாக்குதல்.
 • கிராமப்புறங்களில் இருந்து நகர்புற இடப்பெயர்வை குறைத்தல்.
 
சலுகை பெற தகுதிகள்:

 

 • இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
 • வேலை தேடுபவர் விண்ணப்பிக்கும் நேரத்தில் 18 வயதை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்.
 • விண்ணப்பதாரர் உள்ளூர்வாசி ஆக இருக்க வேண்டும்.
 • விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்து 15 நாட்களுக்குள்/ வேலை கோரப்பட்ட நாளிலிருந்து வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும்.
 • இந்திய அரசின் ஊரக வளர்ச்சித்துறை (Department of rural development and panchayat raj) மற்றும் மாநில அரசும் இணைந்து இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது.
 • MGNREGA பணிகள் சமூக தணிக்கை (Social Audit) கட்டாயமாகும். இது பொறுப்பு மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மைக்கு உதவுகிறது.
   
கிராம சபையின் பங்கு:

 

 • கிராமசபை கூட்டங்களில் உள்ளூர் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு பணிகள் முன்னுரிமை தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
 • கிராமசபை வேலைகளுக்கான விண்ணப்பங்களை பெற்று அதனை சரிபார்க்கிறது.
 • வேலை வாய்ப்பிற்கான அட்டைகளை வழங்குகின்றது.
 • மேலும் விண்ணப்பங்களை தேதியிட்ட ரசீதை வழங்குகின்றது.
 • விண்ணப்பம் பெற்ற பின்பு அவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை ஒதுக்கீடு செய்கின்றது.

மாநில அரசின் பொறுப்புகள்:

 

 • மாநில வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத நிதியை (State Employment Guarantee Fund) நிறுவுகின்றது.

 

About MGNREGA:
 • In 2005, the plan was implemented as a social policy to guarantee “the right to work.”
 • The primary idea of this social measure and labour regulation is that local governments must provide at least 100 days of pay employment to rural Indians in order to improve their quality of life.
Key objectives:
 • For each worker who volunteers for unskilled labour, at least 100 days of paid rural employment are generated.
 • Strengthening the livelihood basis of the rural poor to ensure social inclusion.
 • Wells, ponds, roads, and canals are examples of long-term assets created in rural areas.
 • Reduce the amount of rural-to-urban migration.
 • Utilize underutilised rural labour to build rural infrastructure.
 • The following are the eligibility criteria for receiving the benefits under the MGNREGA scheme:
 • To be eligible for MGNREGA benefits, you must be an Indian citizen.
 • At the time of application, the job seeker was 18 years old.
 • The applicant must be a member of a local family (i.e. application must be made with local Gram Panchayat).
 • Applicants must agree to perform unskilled labour as a volunteer.
Implementation of the scheme:
 • Wage employment will be supplied to the applicant within 15 days of filing the application or from the day labour is demanded.
 • Right to receive unemployment benefits if no work is found within fifteen days after submitting an application or the date on which work is sought.
 • MGNREGA projects must undergo a social audit, which ensures accountability and transparency.
 • The Gram Sabha is the primary venue for wage earners to express their concerns and desires.
 • The Gram Sabha and Gram Panchayat approve the list of MGNREGA projects and determine their priority.