பிரதான் மந்திரி ஜன் ஆரோகிய யோஜனா பற்றி எழுதுக /Write about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY)

REFERENCE

TAMIL

ENGLISH

மாதிரி விடை அமைப்பு

1.இந்தத் திட்டம் எந்த மாநிலத்தில் எந்த தேதியில் தொடங்கப்பட்டது என்று கூறி வேலையை தொடங்கலாம்.

2. Ayushman bharat என்ற திட்டத்தின் கீழ் வருகின்றது என்றும் 10 கோடி குடும்பங்களில் 50 கோடிப் பேருக்கு இந்த திட்டம் பயனளிக்கும் போகிறது என்றும் குறிப்பிட வேண்டும்.

3. இந்த மருத்துவக் காப்பீட்டு திட்டத்தில் 5 லட்சம் வரை பயனாளிகள் பயன்பெற முடியும் என்பதைப் பற்றியும் கூற வேண்டும்.

4.உயர்ரக சிகிச்சைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சைகள் (இதய அறுவை சிகிச்சை புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை) ஏழைகளுக்கு எவ்வாறு சென்று செல்லவிருக்கிறது என்று குறிப்பிட வேண்டும்.

5. Right to health என்பதனை முக்கியத்துவத்தையும்,அரசு மருத்துவமனையில் ஏன் முழுமையான சிகிச்சையை அளிக்க முடியவில்லை என்பதை பற்றியும் குறிப்பிடலாம்.

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.

error: Content is protected !!