டெங்குக் காய்ச்சல் என்றால் என்ன? Discuss about Dengue and its control measures.

 

மாதிரி விடை அமைப்பு:

1. டெங்குக் காய்ச்சலானது வைரஸ் கிருமியால் வரும் நோய் என்பது பற்றி எழுத வேண்டும்.

2.டெங்குக் காய்ச்சலானது ஏடீஸ் எகிப்தி கொசு மூலம் பரவும் முறை பற்றி எழுத வேண்டும்.

3.டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு ஏற்படும் அறிகுறி பற்றி எழுத வேண்டும்.

4. டெங்கு காய்ச்சலை கண்டறியும் மருத்துவ பரிசோதனைகளில் பற்றி எழுத வேண்டும்.

5.பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்தவிதமான சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி எழுத வேண்டும்.

6.டெங்கு காய்ச்சல் யாரை அதிகமாக பாதிக்கும்  டெங்கு காய்ச்சல் எவ்வாறு முன்கூட்டியே தடுக்க முடியும் என்பது போன்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை பற்றி எழுத வேண்டும்.

7. சுகாதாரத்திற்கும் நோய்தொற்றுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்புகளைப் பற்றி கூறி விடையை முடிக்கலாம்.

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.