தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா மசோதா 2018 பற்றி எழுதுக? அதன் பணிகள் என்ன?TAMIL NADU LOKAYUKTA BILL 2018.

REFERENCE TAMIL ENGLISH UPSCTAMIL.COM in 5 நிமிட வாசிப்பு 5 நிமிட எழுத்து பயிற்சி  ANSWER MODEL [the_ad id=”5123″]   1.லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா விற்கு இடையேயான வேறுபாட்டை கூறி முதலில்  லோக் ஆயுக்தா எந்த மாநிலத்தில் அமைக்கப் பட்டது என்பதை கூறலாம். 2. தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு அதன் தலைவர்கள் உறுப்பினர்கள் அவர்களின் நியமனத்திற்கான தகுதிகள் போன்றவற்றை எழுதவேண்டும் எடுத்துக்காட்டு குறைந்தபட்சம் 25 ஆண்டுகள் நீதித்துறையில் பணியாற்றியிருக்க பணியாற்றிக் கொண்டிருக்க […]

தமிழ்நாடு லோக் ஆயுக்தா மசோதா 2018 பற்றி எழுதுக? அதன் பணிகள் என்ன?TAMIL NADU LOKAYUKTA BILL 2018. Read More »