தமிழக அரசின் திட்டங்கள்

பசுமை வீடு திட்டம் என்றால் என்ன?/What is Green House Scheme

REFERENCE TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE …

பசுமை வீடு திட்டம் என்றால் என்ன?/What is Green House Scheme Read More »

புது வாழ்வு திட்டம் பற்றி எழுதுக /WRITE ABOUT PUTHUVALVU THITTAM

REFERENCE TAMIL ENGLISH மாதிரி விடை அமைப்பு 1. புதுவாழ்வு திட்டம் மக்கள்திட்டம் என்று அழைக்கப் படுகிறது என்பதை முதலில் குறிப்பிட வேண்டும்.புதுவாழ்வு திட்டம் தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டை குறிப்பிடவேண்டும். 2.புதுவாழ்வு திட்டத்தின் முக்கிய குறிக்கோளை குறிப்பிட வேண்டும் எடுத்துக்காட்டாக வறுமை ஒழிப்பு, பின்தங்கிய மாவட்டங்களில் வளர்ச்சியுறச் செய்தல் செய்தல். 3.மேலும் தமிழக அரசினால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள் பற்றியும் குறிப்பிடலாம். 4.புதுவாழ்வு திட்டத்தினால் தமிழகத்தில் ஏற்படும் நன்மைகளைப் பற்றி குறிப்பிடலாம். குறிப்பு 1. கொடுக்கப்பட்ட …

புது வாழ்வு திட்டம் பற்றி எழுதுக /WRITE ABOUT PUTHUVALVU THITTAM Read More »

பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம் பற்றி எழுதுக.

REFERENCE TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE …

பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கான தனி அறைகள் திட்டம் பற்றி எழுதுக. Read More »

தமிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்வாதாரம் இயக்கம் பற்றி எழுதுக?/Write about Tamil Nadu Urban Livelihood Mission

REFERENCE TAMIL ENGLISH Tamil Nadu Urban Livelihood Mission The Tamil Nadu Urban Livelihood Mission (TNULM) was launched with an allocation of ₹200 crore during 2012-13. The Mission will focus on livelihood security for the urban poor by providing skill and employment opportunities, housing and basic amenities, universal access to health and education, social mobilization and …

தமிழ் நாடு நகர்ப்புர வாழ்வாதாரம் இயக்கம் பற்றி எழுதுக?/Write about Tamil Nadu Urban Livelihood Mission Read More »

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச சானிடரி நாப்கின் திட்டம் பற்றி எழுதுக?/Write about Free sanitary napkin scheme in TN.

REFERENCE TAMIL ENGLISH தாய்-சேய் நலனை மேம்படுத்த வளர் இளம் பெண்களிடையே சுகாதாரம் மற்றும் அது குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுவது மிகவும் அவசியம் இதனைச் செயல்படுத்தும் விதமாக, அனைத்து கிராமங்களில் உள்ள 10 முதல் 19 வயது வரை உள்ள வளர் இளம் பெண்கள், பிரசவித்த தாய்மார்கள் மற்றும் சிறைச்சாலைகளில் உள்ள பெண் கைதிகள் ஆகியோர் நலனுக்காக இலவசமாக மாதவிடாய் பஞ்சுகள் (Sanitary Napkins) வழங்கப்படுகின்றன. கிராமத்தில் வாழும் இளம் பெண்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆறு மாதவிடாய் பஞ்சுகள் …

தமிழ்நாடு அரசின் இலவச சானிடரி நாப்கின் திட்டம் பற்றி எழுதுக?/Write about Free sanitary napkin scheme in TN. Read More »

அஞ்சுகம் அம்மையார் நினைவு கலப்புத் திருமண நிதியுதவி திட்டம் பற்றி எழுதுக.

REFERENCE TAMIL …. குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE …

அஞ்சுகம் அம்மையார் நினைவு கலப்புத் திருமண நிதியுதவி திட்டம் பற்றி எழுதுக. Read More »

அம்மா கைப்பேசி திட்டம் என்றால் என்ன?/Amma mobile phone scheme

  REFERENCE TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி …

அம்மா கைப்பேசி திட்டம் என்றால் என்ன?/Amma mobile phone scheme Read More »

அம்மா முழு உடல் பரிசோதனைத் திட்டம் என்றால் என்ன?/AMMA MASTER HEALTH CHECKUP

  REFERENCE TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி …

அம்மா முழு உடல் பரிசோதனைத் திட்டம் என்றால் என்ன?/AMMA MASTER HEALTH CHECKUP Read More »

அரசு தாய்ப்பால் வங்கி திட்டம் என்றால் என்ன?/TN Breast milk banks

REFERENCE TAMIL ENGLISH குறிப்பு: 1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம். 3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது. 4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும். 5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE …

அரசு தாய்ப்பால் வங்கி திட்டம் என்றால் என்ன?/TN Breast milk banks Read More »

error: Content is protected !!