#Metoo பற்றி நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள்?

#Metoo movement in India reflects the patriarchy that is deep rooted in Indian culture. Critically Analyze.(250 words)

இந்தியாவில் ‘நானும் இயக்கம்'(#மீ டூ ) இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஆழ்ந்த வேரூன்றியிருக்கும் ஆணாதிக்கத்தை பிரதிபலிக்கிறது.விமர்சனரீதியான பகுப்பாய்வு. (250 வார்த்தைகள்)

What do you understand about #Metoo and #timesup movement? Evaluate whether these movements take us closer towards gender equality?(250 words)

#Metoo மற்றும் #timesup இயக்கம் பற்றி நீங்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறீர்கள்?இந்த இயக்கங்கள் நம்மை பாலின  சமநிலை சமுதாயதிற்கு அருகில் கொண்டு செல்கின்றனவா ? மதிப்பீடுக (250 வார்த்தைகள்)

REFERENCE

TAMIL

ENGLISH

ENGLISH

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.