124 வது அரசியலமைப்பு சட்டத்திருத்த மசோதா 2018 பற்றி எழுதுக. / WRITE ABOUT 124TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL,2018

REFERENCE

TAMIL

TAMIL

ENGLISH

UPSCTAMIL.COM

in

5 நிமிட வாசிப்பு 5 நிமிட எழுத்து பயிற்சி 

ANSWER MODEL

INTRODUCTION 

124 வது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின் நோக்கம் பற்றி எழுதவேண்டும்.

BODY

1.சட்டதிருத்தம் செய்ய இரு அவைகளிலும் என்ன விதமான பெரும்பான்மை நிரூபிக்கப்படவேண்டும்.

2. 10 % பொருளாதார ரீதியாக இடஒதுக்கீட்டின் தேவை என்ன?.

3. இந்த இடஒதுக்கீட்டினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் மற்றும் நன்மைகள் பற்றி எழுதவேண்டும்.

CONCLUSION 

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.

error: Content is protected !!