ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா என்றால் என்ன?காப்பீட்டுமுறைகளில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன?அதனை எவ்வாறு கலையலாம்?/What is Jan Arokya Yojana?Problems in the Scheme.

What is Jan Arokya Yojana?Removing the Loopholes in the Insurance Scheme We can Achieve Free Medical Facility to All.Analyze.


ஜன் ஆரோக்ய யோஜனா என்றால் என்ன?காப்பிட்டு முறைகளில் உள்ள போதாமைகளை கலைவதன் மூலம் அனைவருக்கும் இலவச மருத்துவம் என்ற இலக்கை அடைய முடியும் பகுப்பாய்வு செய்.

 

REFERENCE

TAMIL

TAMIL

TAMIL

ENGLISH

 

 

குறிப்பு:

1. கொடுக்கப்பட்ட கேள்வி மற்றும் மாதிரி பதில் வடிவம் TNPSC எழுதுவோருக்கும் UPSC எழுதுவோருக்கும் ஏற்ற வகையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
2. மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் மாணவர்கள் பதில்களை குறைத்தோ கூட்டியோ எழுதலாம்.
3. கொடுக்கப்படும் மாதிரி வடிவம் ஒவ்வொரு கேள்விகளிலும் அதிக மதிப்பெண் பெரும் வண்ணம் வடிவமைக்கப்படுகிறது.
4. மதிப்பெண் பெறுவது மாணவர்களின் பயிற்சியையும் திருப்ப திருப்ப ஞாபக படுத்தும் தன்மையை பொறுத்து அமையும்.
5. மாணவர்கள் இந்த பயிற்சிக்கென தனி NOTE வைத்துக்கொண்டு குறிப்புகளை மட்டும் எழுதி வைத்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டால் திறன்மிகுந்த பயிற்சியாக இருக்கும்.
6. மேலும் இதை தொடர்ச்சியாக செய்பவர்களுக்கு மட்டுமே இந்த பலனை பெறமுடியும்.