COLD WAR,Disintegration of USSR / பனிப்போர், சோவியத் ஒன்றியத்தின் சிதைவு

UPSC தேர்வுக்கு WORLD HISTORY பகுதியில் பனிப்போர், சோவியத் ஒன்றியத்தின் சிதைவு பற்றி இந்த காணொளி விளக்குகிறது.

நன்றி: மதுபாலன் IAS

 

VIDEO IN TAMIL

 

தமிழில் வாசிக்க

 

பனிப்போர்(WIKIPEDIA TAMIL)

 

சோவியத் ஒன்றியத்தின் சிதைவு(WIKI)