GERMAN AND ITALY UNIFICATION, WORLD WAR – 1 / ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலியின் ஐக்கியம், முதல் உலகப் போர்

UPSC தேர்வுக்கு WORLD HISTORY பகுதியில் ஜெர்மனி மற்றும் இத்தாலியின் ஐக்கியம், முதல் உலகப் போர் பற்றி இந்த காணொளி விளக்குகிறது.

நன்றி: மதுபாலன் IAS

 

VIDEO(YOUTUBE)

 

தமிழில் வாசிக்க

 

இத்தாலியின் ஐக்கியம்(WIKI)

 

ஜெர்மனி  ஐக்கியம்(WIKI)

 

முதல் உலகப் போர்(WIKI)

 

முதல் உலகப் போர்: பிரிட்டிஷாருக்காக போரிட்ட இந்திய சிப்பாய்கள்(BBC TAMIL)

 

முதல் உலகப்போர் பற்றிய ஒரு சுருக்கமான வரலாறு(VELICHAM)