சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் பற்றி எழுதுக / Write about The International Criminal Court (ICC)

சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம்
 • ஹேக்கை தலைமையிடமாக கொண்ட சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் (ஐ.சி.சி) இனப்படுகொலை, போர்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதநேய வழக்குகளுக்கு எதிரான குற்றங்களுக்கான ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும்.
 • இது உலகின் முதல் நிரந்தர, ஒப்பந்தத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றமாகும், இது உலகின் மிகக் கடுமையான குற்றங்களைச் செய்பவர்களுக்கு தண்டனை விதிக்க உதவுகிறது.
 • அமைப்பின் நிறுவன ஒப்பந்தமான ரோம் சட்டம் ஜூலை 1, 2002 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது.
நிதி:
 • நீதிமன்றத்தின் செலவுகளில் பெரும்பகுதியை உறுப்பு நாடுகள் செலுத்தினாலும், அரசாங்கங்கள், சர்வதேச நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களின் பங்களிப்புகளையும் இது ஏற்றுக்கொள்கிறது.
உறுப்பினர்கள் மற்றும் வாக்குரிமை
 • உறுப்பு நாடுகளின் சட்டமன்றம், நீதிமன்றத்தின் நிர்வாக மேற்பார்வை மற்றும் சட்டமன்ற அமைப்பு, ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளால் ஆனது.
 • ஒவ்வொரு உறுப்பு நாடுகளுக்கும் ஒரு வாக்கு கிடைக்கிறது, அது ஒரு ஒருமித்த கருத்தை உருவாக்க வகை செய்யும்.
 • ஒருமித்த கருத்தை ஏற்படுத்த முடியாவிட்டால் முடிவுகள் வாக்குகள் மூலம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.
 • சட்டமன்றத்தை ஒரு தலைவர் மற்றும் இரண்டு துணைத் தலைவர்கள் வழிநடத்துகிறார்கள், அவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களால் மூன்று ஆண்டு காலத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்.
About ICC:
 • The International Criminal Court (ICC), based in The Hague, is the court of last resort for genocide, war crimes, and crimes against humanity prosecutions.
 • It is the world’s first permanent, treaty-based international criminal court, designed to assist bring an end to impunity for those who commit the world’s most serious crimes.
 • The Rome Statute, the organization’s founding treaty, went into effect on July 1, 2002.
 Funding:
 • Although States Parties pay the majority of the Court’s costs, it also accepts contributions from governments, international organisations, individuals, corporations, and other entities.
Composition and voting power:
 • The Assembly of States Parties, the Court’s management supervision and legislative body, is made up of one delegate from each state party.
 • Each state party gets one vote, and it must make “every endeavour” to create a consensus.
 • Decisions are determined by vote if no consensus can be established.
 • The Assembly is led by a president and two vice presidents, who are elected for three-year terms by the Assembly’s members.