இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞரின் அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகளை எழுதுக./ write about Powers and Functions of Attorney General

இந்திய அரசின் தலைமை வழக்கறிஞர் (அட்டர்னி ஜெனரல்)
 • இந்தியாவின் அட்டர்னி ஜெனரல் நாட்டின் உச்ச சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன் முதன்மை வழக்கறிஞர் ஆவார்.
 • அவர் ஒன்றிய செயற்குழு உறுப்பினராக உள்ளார்.
நியமனம் மற்றும் தகுதி:
 • அவர் அரசியலமைப்பின் 76 (1) வது பிரிவின் கீழ் இந்தியாவின் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டு ஜனாதிபதியின் விருப்பப்படி பணியாற்றுகிறார்.
 • அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமனம் பெறுவதற்கான தகுதிகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
 • அவர் இந்திய குடிமகனாக இருக்க வேண்டும்.
 • அவர் இந்திய மாநிலத்தின் உயர்நீதிமன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் நீதிபதியாக அல்லது பத்து ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக பணியாற்றியிருக்க வேண்டும்.
 • ஜனாதிபதியின் பார்வையில், அவர் ஒரு சிறந்த நீதிபதியாகவும் இருக்கலாம்.
அதிகாரங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள்:
 • அவரிடம் கொண்டுவரப்படும் சட்ட வழக்குகளில், இந்திய அரசுக்கு ஆலோசனை வழங்க வேண்டும்.
 • ஜனாதிபதிக்கு வழங்கிய பிற சட்டப் பொறுப்புகளை அட்டர்னி ஜெனரல் நிறைவேற்றுகிறார்.
 • அட்டர்னி ஜெனரலுக்கு அனைத்து இந்திய நீதிமன்றங்களிலும் பார்வையாளர்களின் உரிமை உண்டு, அத்துடன் பாராளுமன்ற கூட்டங்களில் பங்கேற்க உரிமை உண்டு, ஆனால் வாக்களிக்க முடியாது.
 • இந்திய அரசு சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து உச்சநீதிமன்ற வழக்குகளிலும் (வழக்குகள், மேல்முறையீடுகள் மற்றும் பிற செயல்முறைகள் உட்பட) அட்டர்னி ஜெனரல் இந்திய அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்படுவார்.
 • அரசியலமைப்பின் 143 வது பிரிவின் கீழ் ஜனாதிபதியால் வழங்கப்பட்ட எந்தவொரு உச்சநீதிமன்ற பரிந்துரையிலும் அவர் இந்திய அரசின் பிரதிநிதியாக செயல்படுவார்.
 • ஒரு குற்றவியல் வழக்கில் ஒரு பிரதிவாதிக்கு அவர் வாதாட முடியாது.அதே நேரத்தில் அரசாங்கத்தின் அனுமதியின்றி ஒரு நிறுவனத்தின் இயக்குநராகவும் பணியாற்ற முடியாது.
 • சொலிசிட்டர் ஜெனரல்கள் மற்றும் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல்கள் அட்டர்னி ஜெனரலுக்கு உதவுகிறார்கள்.

[the_ad id=”6551″]

Attorney General
 • The Attorney General of India is the country’s top legal adviser and primary advocate before the Supreme Court of India.
 • He is a member of the Union Executive Committee.
Appointment and eligibility:
 • He is appointed by India’s President under Article 76(1) of the Constitution and serves at the President’s pleasure.
 • He must meet the qualifications for appointment as a Supreme Court Judge.
 • He should be a citizen of India.
 • He must have served as a judge in the High Court of any Indian state for five years or as an attorney for ten years.
 • In the President’s eyes, he may also be an excellent jurist.
Powers and Functions:
 • In legal cases brought to him, the Attorney General is required to provide advice to the Government of India.
 • He also carries out other legal responsibilities that the President has given to him.
 • The Attorney General has the right of audience in all Indian courts, as well as the right to participate in, but not vote in, Parliamentary sessions.
 • The Attorney General represents the Government of India in all Supreme Court cases (including suits, appeals, and other processes) in which the Government of India is involved.
 • He also represents the Indian government in any Supreme Court referral made by the President under Article 143 of the Constitution.
 • Although the Attorney General can accept briefs, he or she cannot represent the government in court.
 • He cannot represent a defendant in a criminal case while also serving as a director of a firm without the consent of the government.
 • Solicitor Generals and Additional Solicitor General’s assist the Attorney General.