இந்தியாவின் சுதந்திர இயக்கத்தில் ஜி.கே.கோகலேவின் பங்களிப்புகள்: விவரி/ Explain the Contributions of GK Gokhale in freedom movement of India

 • அவர் தக்காண கல்வி கழகத்தின் செயலாளராக இருந்தார்.
 • 1894 ஆம் ஆண்டில், அவர் அயர்லாந்திற்குச் சென்று, ஐரிஷ் தேசியவாதியான ஆல்ஃபிரட் வெப் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்க ஏற்பாடு செய்தார்.
 • அரசியல் மற்றும் சமூகம் குறித்த தனது சீர்திருத்தவாத கருத்துக்களை வெளிப்படுத்த ஞானப்பிரகாஷ் என்ற தினசரி பத்திரிகையையும் கோகலே தொடங்கினார்.
 • 1903 ஆம் ஆண்டில், இந்திய இந்திய கவுன்சிலில் கவர்னர் ஜெனரலால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
 • 1904 ஆம் ஆண்டின் புத்தாண்டு கவுரவ பட்டியலில், அவர் இந்தியப் பேரரசின் தோழராக (Companion of the Order of the Indian Empire) நியமிக்கப்பட்டார்.
 • அவர் 1905 ஆம் ஆண்டில் செர்வண்ட்ஸ் ஆஃப் இந்தியா சொசைட்டியை உருவாக்கினார், இது தன்னலமற்ற தொழிலாளர்களாக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை மக்களுக்கு கற்பித்தது.
 • மேலும், அவர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
 • அவர் 1909 மின்டோ-மோர்லி சீர்திருத்தங்களுக்குப் பின்னால் ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தார், இது இறுதியில் சட்டமாக மாறியது.
 • முகமது ஜின்னா மற்றும் மகாத்மா காந்தி இருவரும் கோகலேவை ஒரு வழிகாட்டியாகப் பார்த்தார்கள்.
 • மகாத்மா காந்தி தனது அரசியல் வழிகாட்டியான கோகலேவை பற்றி ஒரு புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார்.
 • அரசியல் சுதந்திரம், சமூக மாற்றம் மற்றும் அனைத்து இந்தியர்களுக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி குறித்த அவரது கருத்துக்கள் இன்றும் முக்கியமானவை.

 

 • He was the Deccan Education Society’s Secretary.
 • In 1894, he travelled to Ireland and arranged for Alfred Webb, an Irish nationalist, to be elected President of the Indian National Congress.
 • Gokhale also published Jnanaprakash, a daily journal that allowed him to express his reformist views on politics and society.
 • In 1903, he was chosen to the Governor-General of India’s Council of India.
 • In the New Year’s Honours List of 1904, he was made a Companion of the Order of the Indian Empire.
 • He formed the Servants of India Society in 1905, which taught people how to be selfless labourers who could work for the greater good.
 • In addition, he was chosen President of the Indian National Congress.
 • He was a driving force behind the 1909 Minto-Morley Reforms, which eventually became law.
 • Mohammed Jinnah and Mahatma Gandhi both looked up to Gokhale as a mentor.
 • Mahatma Gandhi even authored a book about Gokhale, his political mentor.
 • His essential values of political liberty, social change, and economic growth for all Indians are still important today.